خدمات

مشاوره طرح درمان

مشاهده نمونه کارها

مشاوره طرح درمان

از جمله خدمات تخصصی مطب تخصصی درمان ریشه دکتر وحید زند ارائه مشاوره و طرح درمان در شرایط پیچیده درمانی است که با توجه به معاینات و آزمایشات انجام شده و مطابق با علم روز دندان پزشکی و مراجع علمی اندودانتیکس ارائه می گردد.