خدمات

درمان مجدد ریشه دندان

با رعایت اصول اولیه بهداشت دهان و دندان و مراقبتهای صحیح از دندانهایی که درمان ریشه شده اند, این دندانها میتوانند در تمام طول زندگی سالم باقی بمانند...

اطلاعات بیشتر

آپکسوژنزیس

دندانهای دائمی کودکان که بدلیل پوسیدگی زودرس یا صدمه فیزیکی دچار آسیب پالپی میشوند در معرض از بین رفتن حیات دندان و عدم تکامل ریشه هستند...

اطلاعات بیشتر

آپکسیفیکاسیون

در مواردیکه بدلیل شدت پوسیدگی یا مزمن شدن التهاب یا صدمات شدید وارده به دندانهای دائمی کودکان، حیات دندان قبل از تکامل آن از بین رفته و امکان بازسازی خود بخود آن...

اطلاعات بیشتر

جراحی ریشه دندان

در مواردی که دندان علی رغم انجام درمان ریشه مناسب همچنان در انتهای ریشه دارای عفونت و التهاب است بایستی مستقیما و از طریق جراحی تحت درمان قرار گیرد. در این...

اطلاعات بیشتر

ایمپلنت دندان

کاشت دندان موجب زیبایی، راحتی، بازسازی شکل، تکلم و سلامت بیمار می شود.ایمپلنت از جنس تیتانیوم است که با استفاده از جراحی درون لثه قرار داده شده و پس از گذشت...

اطلاعات بیشتر

مشاوره طرح درمان

از جمله خدمات تخصصی مطب تخصصی درمان ریشه دکتر وحید زند ارائه مشاوره و طرح درمان در شرایط پیچیده درمانی است که با توجه به معاینات و آزمایشات انجام شده و...

اطلاعات بیشتر

درمان ریشه دندان

پوسیدگی عمیق درمان های دندانپزشکی مکرر در دندان ویا وارد آمدن ضربه به دندانمی تواند منجر به التهاب و از بین رفتن بافت زنده داخل کانال دندان شود درمان ریشه شامل حذف کلیه بقایای میکروبی و محصولات ناشی از تجزیه پالپ (پالپ بخش مرکزی دندان است که در آن عصب ها و رگ های خونی قرار دارند )می باشد که سپس فضای ...

اطلاعات بیشتر