مقالات

image

پالپ دندان چیست؟

مغز دندان یا پالپ  به رگ‌ها و اعصاب دندان گفته می‌شود.

image

مراقبت از ریشه دندان پس از درمان

مسواک زدن دندان به صورت مرتب یکی از اصلی ترین راه ها برای مراقبت از ریشه دندانهاست.

image

محل های شایع پوسیدگی دندان

پوسیدگی تمام سطوح دندان را به صورت یکسان مبتلا نمی کند.