مراقبت از ریشه دندان پس از درمان

image

مراقبت از ریشه دندان پس از درمان

مسواک زدن دندان به صورت مرتب یکی از اصلی ترین راه ها برای مراقبت از ریشه دندانهاست.

1. مسواک زدن دندان به صورت مرتب

2. استفاده از خمیر دندانی که فلوراید داشته باشد

3. استفاده از نخ دندان