خدمات

مشاوره طرح درمان

مشاوره طرح درمان

از جمله خدمات تخصصی مطب تخصصی درمان ربشه دکتر وحید زند ارائه مشاوره و طرح درمان در شرایط پیچیده درمانی است که با توجه به معاینات و آزمایشات انجام شده و مطابق با علم روز دندانپزشکی و مراجع علمی اندودانتیکس ارائه می گردد.